Alexander

Alexander Wikström – Programmerings- och konfigureringsansvarig.

“Jag lever för lösningarna som överträffar kundernas förväntningar. Och mina egna.”

”Som relativt ung försöker jag se på saker ur mitt perspektiv, ifrågasätta både mina kollegors och kundernas rutiner och agerande. När jag inte får svar, grubblar jag själv för att komma fram till lösningar, som kan hjälpa dig som kund. Axelent Engineering är ett härligt bolag där alla får möjlighet att jobba både med stora projekt och att hitta små viktiga lösningar i vardagen, men alltid med helheten i strikt fokus. Engagerade kunder och engagerade samarbetspartners och systemleverantörer gör att vi står med båda fötterna på jorden, men alltid på tå.”

 

A