Specialmaskiner

När ingen annan kan tillverka det du behöver!

På Axelent Engineering har vi tillverkat specialmaskiner sedan 1972. Det har gett oss en värdefull kompetens som gör att vi idag ofta kommer in i ett mycket tidigt skede hos våra kunder för att förverkliga en så optimal lösning som möjligt.
Det handlar om både kompletta automatiseringslösningar och mindre delsystem, där varje projekt är unikt och kundspecifikt. Vi tar alltid hänsyn till förutsättningarna. Behöver till exempel befintliga lokaler byggas till eller förändras för att växla ut maximal effekt, är vi gärna med i diskussionen redan där.