Axelent Wire Tray

Komplett anläggning för tillverkning

Axelent Wire Tray AB utvecklar, tillverkar och säljer ett kabelförläggningssystem baserat på trådstegar med beslag uppfästningar och tillbehör under varumärket X-Tray®. Deras koncept bygger på produktionskapacitet, know-how och logistik.

Axelent Engineering har, i nära samarbete med kunden, konstruerat och tillverkat en komplett anläggning för tillverkning av trådstegar. För att kunna minimera hanteringstid och materialkostnad är tillverknings-processen helautomatisk från grundmaterial (tråd-coil) till färdig produkt staplad på pall.

Två huvudprocesser
Anläggningen är uppbyggd runt två huvudprocesser, en för nätsvetsning och en för bockning. För optimal kapacitet och minimala produktionsbortfall krävs inga mekaniska omställningar vid byte av produkt, allt sköts direkt från operatörspanel. I nätsvetsen används den senaste MFDC-tekniken som medför att produkten kan svetsas med enskilt kontrollerad strömstyrning och inbyggd larmvarning vid avvikande mätvärden vilket medför ökad kvalitetskontroll.

Skärmavbild 2014-12-04 kl. 15.15.58Ett flöde som sparar tid och pengar
”När vi började med det här projektet tittade vi på hur vi skulle kunna få in hela tillverkningsprocessen i ett och samma flöde. Kombinationen mellan vår erfarenhet av svetsning och Axelent Engineering kunskap inom automatisering och maskinbyggande gjorde att vi valde det här samarbetet. Genom den här anläggningen kommer vi att kunna minimera både hanteringstid och materialkostnad men samtidigt ha en hög produktkvalité” säger Mats Hilding, VD på Axelent.