Pallco

Pallco

Pallco AB i Ekänässjön arbetar som systemleverantör åt ett antal företag, man utför legotillverkning och ytbehandling av produkter i stål och aluminium. Pallco åtar sig kompletta uppdrag som innebär allt ifrån deltagande vid konstruktion, ritning och prototyp-framtagning till hela processen med tillverkning, kvalitet, logistik och leveransprecision. Tillverkningsprocessen är ofta automatiserad och det är inte ovanligt med produktunika produktionslinjer.

Rullformningsanläggning
Axelent Engineering har levererat och installerat en helautomatisk produktionslinje för tillverkning av rullformade möbeldetaljer i plåt. 

Bearbetningsfunktioner för rullformning, stans och klippoperationer drivs med servomotorer som regleras i ett gemensamt styrsystem med gränssnitt i modern PC miljö. Systemet ger anläggningen optimal prestanda samtidigt som användande av underhållskrävande teknik typ pneumatik och hydraulik kan minimeras. 

Unika funktioner
Inladdning av ny plåt utförs med automatisk bandinträdning där operatör inte behöver passa bandväxlingen då systemet är uppbyggd med förladdning under drift. Utrustningen omfattar även unika funktioner för automatisk tömning/nedklippning av sista och förstaända i samband med coilbyte. 

Automatisering = konkurrenskraft
Anläggningens PC kan med fördel anslutas till verksamhetens övriga nätverk för kommunikation gällande ex. produktionsorders, service och produktivitetsstatistik etc. 

”Vi konkurrerar idag med leverantörer från hela världen. Vår möjlighet att konkurrera bygger därför på hög automatisering. I det arbetet är Axelent Engineering en av våra viktiga samarbetspartner och den automationsnivå som vi har uppnått i de här anläggningarna är vi mycket nöjda med”, säger Stefan Johansson Pallco AB. 

 

Axelent_Pallcoi

Leverarat 2010 – två kompletta hanteringsanläggningar för aluminiumprofiler
Axelent Engineering har levererat två kompletta materialhanterings- och produktionsutrustningar för limning och wrapning av aluminiumprofiler. Anläggningen är uppbyggd med fokus på enkelhet, kompakthet, servicevänlighet och hög rationaliseringsnivå. 

Uppbyggnaden har därför ett utförande där både material och pallförflyttning utförs av en gemensam ytportalrobot. Detta ger minimal truckpassning och möjlighet till att friställda inleveranspallar kan användas för automatisk utplacering i slutpacknings- lägen alternativt höjdstaplas vid specifik position för överskottspall.