Väderstad

Väderstad satsade på automation och lönsamma flöden.

Väderstad-Verken AB. är en av Europas ledande tillverkare av jordbruksmaskiner. När man skulle rationaliserade sina lager- och bearbetningsflöden för att optimera materialutnyttjandet var det Axelent Engineering som fick uppdraget att, tillsammans med kunden och Siemens, införa Totally Integrated Automation med integrerad säkerhet.

Optimal process


Axelent Engineering har till Väderstad-Verken levererat en helt automatiserad anläggning för tillverkning och hantering av rör till deras jordbruksmaskiner. Ständiga produktionsökningar har lett till flera utbyggnader genom åren. När en helt ny fabrikslokal skulle byggas ville man passa på att rationalisera flödet från råmaterial till bearbetning och mellanlagring vidare till svets och lack. Detta för att optimera både materialutnyttjandet och tidsåtgången samt minska mellanlagret.

Full koll på flöden genom Process X

För att få ett så bra underlag som möjligt gjordes en förstudie av Axelent Engineering för att genomlysa hela processen och få in alla parametrar för att komma fram till den bästa lösningen.

Efter genomförd förstudie konstruerades en anläggning där hela flödet från råmaterial till färdigkapade delar, vidare till svetsning och mellanlager, sker i en hel- automatisk process.

Gemensamt styrsystem

Anläggningen består av två rörlasermaskiner, sexaxliga industrirobotar och ett automatiserat kran- och lagringssystem. Hela anläggningen styrs av ett gemensamt styrsystem som är kopplad till affärssystemet vilket ger en helt kundorderstyrd produktion.

Smarta skärkombinationer

Rörlasermaskinen tittar i angivet antal satser framåt och kombinerar ihop de smartaste kombinationerna av delar att skära på rören för att utnyttja materialet till fullo och därmed undvika spill.

 

”Det är komplicerade flöden och datan som ska sys ihop i vår verksamhet. Dessutom ska det vara en säker miljö. Tillsammans med Axelent Engineering och Siemens har vi fått ihop en unik lösning och är nu mycket nöjda med resultatet”, säger Claes Lindberg, Väderstads-Verkens projektledare.

 

”Vi ville optimera materialutnyttjandet och effektivisera flödet i fabriken och det har vi gjort nu. Det här är en anläggning vi kan vara stolta över”, säger Andreas Stark, Väderstad-Verkens produktionschef.