Axelent Group

Axelent Group

Axelent Group består av de fyra företagen Axelent, Axelent Wire Tray, Axelent Engineering och Axelent Software. Gemensamt för dessa bolag är visionen om att göra industrin konkurrenskraftig och lönsam genom automatisering, säkerhet, effektiva rutiner, funktion och kompetens. Alla företagen är i tillväxtfas och utvecklar sina verksamheter på såväl den svenska som den internationella marknaden.

AXELENT AB
Axelent AB är ett ledande och växande företag när det gäller nät- väggssystem i form av skydd och avdelare för industri, lager och byggnation. I företaget finns också Axelent Safety®, som erbjuder kompletta lösningar inom maskinsäkerhet.

Skärmavbild 2015-04-07 kl. 14.53.16
Länk www.axelent.com

AXELENT WIRE TRAY AB
Axelent Wire Tray utvecklar, tillverkar och säljer trådstegar, beslag, uppfästningar och tillbehör under varu-märket X-tray®. Allt i nära samarbete med kunden för att uppnå en så kvalitativ, ekonomisk och funktionell lösning som möjligt. Övervägande del av kunderna finns på exportmarknaden inom branscherna: livsmedel, Off Shore, Maskin, OEM, Infrastruktur och Tele/Data.

Skärmavbild 2015-04-07 kl. 14.53.39

Länk www.axelentwt.com

 

AXELENT ENGINEERING
Axelent Engineering levererar tjänster och produkter inom automation. Företaget har tre huvudsakliga verksamhetsområden: Specialmaski- ner/robotlösningar, Design och PLM. Complete Design by Axelent Engineering innebär ett helhetsåtagande från första skiss till produk- tionsoptimerad och färdig produkt. Axelent Engineering är partner till Dassault Systèmes, världsledande på lösningar inom 3D och PLM.

Skärmavbild 2015-04-07 kl. 14.53.24
Länk www.axelentengineering.se

AXELENT SOFTWARE
Axelent Software utvecklar och säljer användarlicenser till de egna programvarorna SnapperWorks och SafetyWorks. Programmen är baserade på spridda plattformar och standarder som garanterar en lång livslängd, kontinuerlig utveckling och enkel anslutning till andra system. Axelent Softwares produkter bygger på enkelhet och använ- darvänlighet och är i sin ursprungliga version utvecklat för Axelents produkter, men genom olika kundanpassningar applicerbart inom de flesta branscher som har standardiserade produkter.

Skärmavbild 2015-04-07 kl. 14.53.31
Länk www.snapperworks.com