Mjukvaror

PLM – Produktlivscykelhantering

Som partner till Dassault Systèms kan vi erbjuda PLM-lösningar (produktlivscykelhantering) och programvara för simulering och CAD som gör det möjligt för våra kunder att skapa, dela och uppleva produkter i 3D. Ökad konkurrenskraft och lönsamma flöden är som alltid den yttersta effekten när det handlar om produkter från Axelent Engineering. 

Vår intuitiva 3D-metod inom PLM hjälper våra kunder att uppnå en nivå av innovation, kvalitet, kostnadskontroll och produktutsläppstider som totalt förvandlar sättet att arbeta. PLM ger en global miljö för att redigera och hantera digital produktkunskap. För dig som kund innebär detta att du kan konstruera och återge produkter virtuellt och simulera tillverkningsprocesserna. Du behöver inte längre bygga och testa kostsamma fysiska prototyper och sparar på så vis på resurserna.

Ökad säkerhet – total kontroll

Virtuell produktion förbättrar även säkerhet och ergonomi. Tack vare 3D-visualiseringen och flexibiliteten i det digitala innehållet, kan alla processer – från konstruktion till marknadsföring, underhåll och återvinning – delas, återanvändas och även förbättra produktinformationen i en strävan efter en optimal strategi. Våra 3D-tekniker är det lämpligaste medlet för att uppnå detta mål, samtidigt som de hjälper företagen att innovera och bli mer effektiva och anpassningsbara.

CATIADELMIAENOVIA och 3DVIA hjälper våra kunder att snabbare lansera mer innovativa produkter på marknaden.