Delmia (Dassault)

DELMIA – Gör det rätt från början

DELMIAs lösningar ‘Digital tillverkning och produktion’ ger en verklighetstrogen upplevelse av globala produktionssystem för en hållbar framtid

DELMIAs produkter och lösningar Digital Manufacturing gör det möjligt för tillverkare i alla industrier att virtuellt definiera, planera, skapa, övervaka och styra alla produktionsprocesser. Från tidig processplanering och monteringssimulering till en komplett definition av produktionsanläggning och utrustning, hjälper DELMIA företagen att uppnå maximal produktionseffektivitet, lägre kostnader, förbättrad kvalitet och minskad produktlanseringstid.

Med DELMIA kan man förutse problemen tidigt för att korrigera konstruktionen, och på så sätt kunna vara säker på att när konstruktionen väl genomförs kommer den inte att ge upphov till fel. Produktionsökningen blir också snabbare tack vare DELMIA.

 

Skärmavbild 2014-12-04 kl. 15.40.38

 

DELMIA – fördelar

• Strategiskt produktionsplaneringsverktyg – definierar och analyserar produktionsprocesserna på ett tidigt stadium i produktutvecklingscykeln

• Innovativ samarbetsplattform – genom hela produktionsprocessen för ingenjörer inom alla områden, intressenter och leverantörer

• Intuitivt användningsgränssnitt i 3D förbättrar produktionsprocessernas effektivitet, sänker kostnader och minskar antalet fel

• En Internetanslutning “Use only” för authoring och samverkande planering av tillverkningssprocesser

• Ökad produktivitet och säkerhet hos anställda genom simulering av operatörernas rörelser vid drift

• Industriella tillverknings- och produktionsprocesser, färdiga att använda påskyndar produktlanseringen

• Human Modeling

• Machining

• Virtual Commissioning