Affärsidé

Affärsidé/Vision/Crew

Axelent Engineering ska genom kvalificerad kompetens, högsta tekniknivå och god kundförståelse ta fram lösningar inom automation och produktutveckling som ökar våra kunders effektivitet och lönsamhet under lösningarnas hela livscykel.

Vision

Lyhördhet för marknadens ökade krav på automation och produktdesign och ett konsekvent agerande enligt vår affärsidé ska göra Axelent Engineering till ett av Sveriges ledande kunskapsföretag inom automation och produktutveckling för industrikunder.

Axelent Crew 

Axelent Engineering är ett kunskapsföretag, vilket innebär att vi erbjuder en både bred och djup kompetens inom det område vi verkar. Vi kan idag erbjuda erkänd och mycket erfaren spetskompetens inom processautomation, PLM, industridesign och formbestämning.