Affärsmodeller

Process X – 
Ta den gula vägen och kom rätt direkt!

Att automatisera och skapa lönsamma flöden är grunden till hela vår affärsidé och det vi kallar Flow Power. Genom att använda rätt kunskap och verktyg i rätt tid får vi rätt förutsättningar för ett effektivt flöde, vilket ska utgöra en ”gul tråd” genom alla projekt signerade Axelent Engineering.

ProcessX_txt

AXELENT REACT – 
Risc Elimination And Control Track

Axelent Engineerings egenutvecklade analysmodell passar alla företag, stort som litet, som ämnar investera i produktutveckling och/eller produktion. Vi har använt modellen i olika branscher och omfattning med mycket goda resultat, där kunden fått ett beslutsunderlag som tryggar kommande investeringar.

  • Säkra omfattningen
  • Säkra ekonomi
  • Säkra tidsplanen
  • Säkra risker

Analysen renderar i ett beslutsunderlag/offert.