Axelent React

Vår analysmodell – Axelent React

Axelent Engineerings egenutvecklade analysmodell passar alla företag, stort som litet, som ämnar investera i produktutveckling och/eller produktion. Vi har använt modellen i olika branscher och omfattning med mycket goda resultat, där kunden fått ett beslutsunderlag som tryggar kommande investeringar.

  • Säkra omfattningen
  • Säkra ekonomi
  • Säkra tidsplanen
  • Säkra risker

Analysen renderar i ett beslutsunderlag/offert.