Produktutveckling

Industridesign
Våra industridersigners jobbar med allt från pennskiss till ytmodeller till fotorealistiska renderingar. Att våra designers har lång erfarenhet kring tillverkningsteknik gör att vi från första penskiss tar i beräkning hur tillverkningen av detaljen skall gå till. På så sätt kan vi ganska tidigt i projekten ha en god uppskattning om slutproduktens tillverkningskostnad

Formbestämning
Formbestämmaren sitter i projekt som en slags “tolk” mellan design och konstruktion. Det gäller att förverkliga designern formintentioner och samtidigt skapa en produkt som går att tillverka på ett effektivt sätt. Formbetsämmarens kompetens behövs för att säkerställa god ytkvalitet inför produktion

Konstruktion
Som konstruktör hos hos på Axelent Engineering är det nödvändigt att förstå både form och funktion. Vi jobbar ofta tight med både designers och formbestämmare för att få ett grepp om helheten i projektet. Det är ett måste när produkter i dagens samhälle ofta väljs utifrån fler aspekter än tidigare. Konstruktörens roll i projekten blir att tillfoga formen en funktion och i datorns värld ta fram ett tillverkningsunderlag för produktion.